Deviza şcolii:

Învaţă să devii OM de valoare, succesul personal depinde de munca zilnică!

Adaptându-se în mod firesc cerinţelor societăţii de mâine şi promovând o dezvoltare susţinută şi conform realităţilor europene,  viziunea  Școlii  Profesionale  Oglinzi poate fi exprimată sintetic astfel:

,,Şcoala este inima comunităţii. Împreună suntem o mare familie!
Îndeplinim idealuri, construim, învăţăm, inovăm, păstrăm tradiţiile, pregătim şi formăm oameni învingători, care să facă faţă provocărilor în orice situaţie!”

            În sensul acestei viziuni commune tuturor partenerilor educaţionali: elevi, părinţi, profesori şi comunitate locală, educaţia oferită în Școala Profesională Oglinzi urmăreşte în primul rând formarea la toţi elevii a competenţelor – cheie necesare pentru societatea cunoaşterii.

MISIUNEA  Școlii  Profesionale Oglinzi este aceea de a oferi tuturor elevilor săi şi fiecăruia dintre aceştia educaţia necesară pentru a deveni persoane competente, capabile să înveţe pe parcursul întregii vieţi, cu o cultură şi valori proprii bine definite – adevăraţi cetăţeni ai societăţii de mâine.

Misiunea Școlii  Profesionale Oglinzi reprezintă raţiunea de a fi, motivul pentru care există organizaţia şcolară şi face referire la rezultatele educaţiei pentru elevi şi comunitate. Această misiune va fi cunoscută şi asumată de către toate grupurile de interes reprezentate în şcoală: părinţi, elevi, profesori şi autorităţi locale, agenţi economici, alţi reprezentanţi ai comunităţii.

            Fiecare elev va fi sprijinit să-şi cunoască şi să-şi dezvolte potenţialul şi aptitudinile în funcţie de interesul şi motivaţiile personale, să-şi dezvolte astfel personalitatea încât parcursul lui existenţial, social şi peofesional să se poată desfăşura sub semnul succesului.

               Şcoala garantează accesul continuu la învăţare, pentru a se forma noile competenţe necesare. Şcoala va fi deschisă dialogului cu comunitatea, va realiza o educaţie multiculturală, asigurând astfel apropierea dintre elevi, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă.

Priorităţi pentru Școala Profesională Oglinzi (Ținte strategice):

Prioritatea 1 : Asigurarea unui management competent şi eficient la nivelul şcolii prin dezvoltarea unui sistem al calităţii în organizaţia şcolară.

Prioritatea  2: Asigurarea unei formări profesionale de calitate, bazată pe dobândirea de competenţe conform cu standardele europene.

Prioritatea 3: Climat sănătos şi reducerea  violenţei.

Prioritatea 4: Dezvoltarea activităţii de orientare şi consiliere în carieră.

Prioritatea 5:  Dezvoltarea de activităţi de formare profesională continuă a cadrelor didactice.

Prioritatea 6:   Dezvoltarea permanentă a bazei materiale a şcolii.