Viziunea-Misiunea-Ținte strategice-Oferta educațională

Adaptându-se în mod firesc cerinţelor societăţii de mâine şi promovând o dezvoltare susţinută şi conform realităţilor europene,  viziunea  Școlii  Profesionale  Oglinzi poate fi exprimată sintetic astfel:

Școala Profesională Oglinzi  promovează  un  învăţământ  de  calitate,  adaptabil  la  nevoile  de  educaţie  ale  tuturor,  la  toate  nivelurile  şi  formele  sale.

            În sensul acestei viziuni commune tuturor partenerilor educaţionali: elevi, părinţi, profesori şi comunitate locală, educaţia oferită în Școala Profesională Oglinzi urmăreşte în primul rând formarea la toţi elevii a competenţelor – cheie necesare pentru societatea cunoaşterii.

MISIUNEA  Școlii  Profesionale Oglinzi este aceea de a oferit tuturor elevilor săi şi fiecăruia dintre aceştia educaţia necesară pentru a deveni persoane competente, capabile să înveţe pe parcursul întregii vieţi, cu o cultură şi valori proprii bine definite – adevăraţi cetăţeni ai societăţii de mâine.