HRONICUL  ȘCOLII  OGLINZI…

   Școala Profesională Oglinzi este situată în centrul satului Oglinzi, la 8 Km de oraşul Târgu-Neamţ, pe drumul  județean Tg. Neamț – Fălticeni.

            Istoria școlii se împletește strâns cu  istoria satului, cu apariția și evoluția istorică a acestuia, străbătând  împreună vicisitudinile vremii.    

SATUL  OGLINZI  ÎN TIMP…

 • Ţinut de legendă, satul Oglinzi, singura localitate cu acest nume din ţară, s-a născut odată cu venirea primilor săi locuitori, familii de răzeşi din Ardeal şi Maramureş. Aceştia au sosit cu voievodul Bogdan Vodă, întemeietorul Moldovei, de aceea li se spuneau ungureni, iacobeni, filipeşti, familii care au acest nume şi azi.
 •           Satul nostru este atestat documentar de la 1529, când domnitorul Petru Rareş, după una din bătăliile sale din Ardeal, a dat cu hrisov domnesc boierului Ioan Roşca, satul Oglinzi cu tot cu moşie, drept răsplată pentru vitejia lui, însă sub numele de Oglindeşti.
 •           Legenda spune că, acest nume a fost dat satului, fie de la nişte iazuri, cu apă foarte limpede, în care se oglindeau toate cele din jur, fie de la unul Oglindă care stăpânea ,,Susul”- o parte dinspre pădurea de sus a satului, fie de la unul Oglindescu care stăpânea ,,Rădele”- partea dinspre Răuceşti a satului. Satul nostru este amintit şi de documente din timpul domnitorului Ştefan cel Mare, care în drumul său de la Cetatea Neamţ spre capitala Moldovei, Baia şi apoi spre Cetatea de Scaun a Sucevei, folosea un drum strategic prin Oglinzi, drum care există şi astăzi.
 •           Satul Oglinzi a devenit faimos şi datorită Băilor Oglinzi, staţiune balneară de renume mondial, numită şi ,,Perla Moldovei”. Apele sărate de la Oglinzi au fost folosite de localnici din cele mai vechi timpuri în gospodărie, dar la 1888 profesorul Petru Poni le-a analizat chimic şi a descoperit că sunt clorurate, sodice, sulfatate, bromo-iodurate, cu o mineralizație totală până aproape de saturație și tratează: reumatismul, cronic, articular,  afecțiuni ale aparatului respirator, afecțiuni ginecologice, afecțiuni dermatologice etc.
 •           Locuitorii satului au contribuit de a lungul timpului la construirea şi apărarea Cetăţii Neamţului, dar şi mai târziu la apărarea pământului străbun al ţării, în timpul Războiului de Independenţă, sau în timpul celor două războaie mondiale. Au îndurat timpuri grele de refugiu, au rămas mulţi copii fără tată şi fraţii plecaţi la război, de unde nu s-au mai întors niciodată, de aceea fiecare familie din sat are eroii săi, de care îşi aduce aminte cu drag.

              ȘCOALA DIN  SATUL OGLINZI funcţionează din anul 1860, cu numeroase modernizări dea lungul anilor:

 • 1860 – anul în care a fost înființată  școala.
 • 1863  – s-a ridicat primul local de școală.
 •  1933 – se construiește un nou local de școală cu patru săli de clasă și mansardă din caramidă (corp A).
 • 1960 – se extinde localul școlii cu încă două săli de clasă.
 • 1965 – se construiește o nouă clădire cu două săli de clasă, sală de festivități și cancelarie (corp C).
 • 1974 – se dă în folosință (corpul B), cu opt săli de clasă și două cancelarii.
 • 1982 –  se construiește Școala nr.2 Oglinzi, cu trei săli de clasă și cancelarie. Corpul E este aşezat în estul satului la o distanţă de 2 kilometri de celelalte corpuri ale şcolii (la Maria Veselă).
 • 1992 –  se construiește biblioteca școlară (corp A).
 • 2000 – Școala avea douăzeci de săli de clasă, sală de festivități, laboratoare, bibliotecă.
 • 2000  – 2020 Școala trece prin mai multe procese de reabilitare și modernizare ajungând la standarde europene.
 • 2021 – se dă în folosință o grădiniță nouă, modernă, cu patru săli de clasă, (corp D).
 • 2022- Școala este dotată cu mijloace IT moderne, fiecare elev primește o tabletă, fiecare profesor primește câte un laptop, toate sălile de clase sunt dotate cu videoproiector și tablă Smart.

DENUMIRILE  ȘCOLII

1965- 1970 – Școala Oglinzi

01.09 1970 -31.08.2001-  Școala Generală Nr. 1 Oglinzi.

01.09.2001  -31.08.2006 – Școala cu clase I-VIII  și Complementară Oglinzi

01.09. 2006-  31.08.2011- Școala de Arte și Meserii  Oglinzi

01.09. 2011 -31.08.2019- Liceul Tehnologic Oglinzi

01.09. 2019 – prezent- Școala  Profesională Oglinzi

     Pe lângă învățământul obligatoriu, școala oferă instruire în domeniul profesional (complementară, ucenici, SAM ) din anul 1992, din anul şcolar 2009-2010 învăţământ liceal ciclu inferior şi superior iar din anul școlar 2014-2015  s-a reînființat învățământul profesional de 3 ani.  Având în vedere că este singura şcoală cu ÎPT din zona Oglinzi – Răuceşti – Brusturi este frecventată de elevii acestor  sate care nu au  posibilităţi materiale de a face naveta la oraş.

Şcoala are un atelier bine dotat în care îşi desfăşoară activitatea clasele de școală profesională – domeniul textile şi pielărie.  Majoritatea părinţilor fac eforturi pentru a-şi aduce copiii la şcoală,  procentul de şcolarizare 96,00%, frecvenţa zilnică 91 %, dezvoltarea fizică a copiilor în general normală.

Baza materială este corespunzătoare cu preocupări pentru îmbunătăţirea ei prin autodotare, donaţii şi sponsorizări.
            Există preocupare pentru asigurarea cadrului ambiental corespunzător, relaţii de colaborare între membrii colectivului.

Şcoala asigură sprijin pentru dezvoltarea de abilităţi, competenţe şi talente ale copiilor prin: activităţi de remediere şcolară neremunerate; activităţi extradidactice şi extraşcolare.

Există preocupări pentru perfecţionare, recalificare, completare studii.

Rezultatele acumulate, în relativ scurta existenţă a învăţământului tehnic – profesional în şcoala noastă, au  condus-o printre şcolile recunoscute şi apreciate de agenţii economici din zonă. Şcoala noastră îşi propune să cultive şi să promoveze valorile naţionale, şi să dezvolte sentimentul de apartenenţă la o naţiune care de-a lungul veacurilor a ştiut să ţină piept tuturor vicisitudinilor istoriei. În acest context, ideea unităţii este esenţială şi la fel de importantă ca şi cultivarea sentimentului de preţuire a adevăratelor valori româneşti.