Istoricul Școlii

SCURT  ISTORIC

Oglinzi

                        Școala Profesională Oglinzi este situată în centrul satului Oglinzi, la 8 Km de oraşul Târgu-Neamţ, pe drumul  județean Tg. Neamț – Fălticeni.

            Istoria școlii se împletește strâns cu  istoria satului, cu apariția și evoluția istorică a acestuia, străbătând  împreună vicisitudinile vremii.         

Şcoala Oglinzi fiinţează din anul 1860, primul local fiind construit în 1863. În anul 1933 s-a construit corpul A al şcolii,  corpul C în 1966, corpul B în 1974, corpul D – biblioteca şcolară în 1992 iar corpul E( structura Oglinzi nr.2) în 1975. Corpul E este aşezat în estul satului la o distanţă de 2 kilometri de celelalte corpuri ale şcolii.

            Pe lângă învățământul obligatoriu, școala oferă instruire în domeniul profesional (complementară, ucenici, SAM ) din anul 1992, din anul şcolar 2009-2010 învăţământ liceal ciclu inferior şi superior iar din anul școlar 2014-2015  s-a reînființat învățământul profesional de 3 ani.  Având în vedere că este singura şcoală cu ÎPT din zona Oglinzi – Răuceşti – Brusturi este frecventată de elevii acestor  sate care nu au  posibilităţi materiale de a face naveta la oraş.

Şcoala are un atelier bine dotat în care îşi desfăşoară activitatea clasele de școală profesională – domeniul textile şi pielărie.  Majoritatea părinţilor fac eforturi pentru a-şi aduce copiii la şcoală,  procentul de şcolarizare 96,00%, frecvenţa zilnică 91 %, dezvoltarea fizică a copiilor în general normală.

Baza materială este corespunzătoare cu preocupări pentru îmbunătăţirea ei prin autodotare, donaţii şi sponsorizări.
            Există preocupare pentru asigurarea cadrului ambiental corespunzător, relaţii de colaborare între membrii colectivului.

Şcoala asigură sprijin pentru dezvoltarea de abilităţi, competenţe şi talente ale copiilor prin: activităţi de remediere şcolară neremunerate; activităţi extradidactice şi extraşcolare.

Există preocupări pentru perfecţionare, recalificare, completare studii.

Rezultatele acumulate, în relativ scurta existenţă a învăţământului tehnic – profesional în şcoala noastă, au  condus-o printre şcolile recunoscute şi apreciate de agenţii economici din zonă. Şcoala noastră îşi propune să cultive şi să promoveze valorile naţionale, şi să dezvolte sentimentul de apartenenţă la o naţiune care de-a lungul veacurilor a ştiut să ţină piept tuturor vicisitudinilor istoriei. În acest context, ideea unităţii este esenţială şi la fel de importantă ca şi cultivarea sentimentului de preţuire a adevăratelor valori româneşti.